تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

مشترک

۱۰خرداد
۶٠ ایراد به سامانه نوین اصناف؛ اصلاح می کنیم
درنشست صمیمانه سفره دل اصناف بازشد

۶٠ ایراد به سامانه نوین اصناف؛ اصلاح می کنیم

اخبار صنفی - درنشست مشترک اصناف با امیرسیاح و مدیر سامانه نوین اصناف در اتاق اصناف ایران نمایندگان اصناف بیشتر درددل ها و انتقادات مدیران اجرایی را بدون هیچ ملاحظه ای در راستای ایجاد تعاملات سازنده و رشد کسب وکار بیان کردند.