تاریخ : شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024

قانون نظام صنفی

۲۴اردیبهشت
افراد مستثنی از ماده ٣۵ قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی مجری ندارد؟!

افراد مستثنی از ماده ٣۵ قانون نظام صنفی

اخبار صنفی- در برخی استانها انگار نه انگار در کشورمان قانون نظام صنفی وجود دارد و برای اجرای قانون شاید حریف می طلبند به راستی قانون نظام صنفی برای چه کسانی قابلیت اجرایی دارد؟ همانطور که در خبر هفته قبل گفته شد در برخی استانهای کشور چیزی به نام قانون نظام صنفی در عمل قابلیت […]