تاریخ : شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024

سامانه فروشگاهی

۲۰اردیبهشت
سامانه های جدید برای اصناف
اصناف یا آزمایشگاه سامانه ها

سامانه های جدید برای اصناف

اخبار صنفی – ضرورت ادغام سامانه‌های “شفافیت فروشگاهی” و “سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی”بسیار ضروری است زیرا آنچه که این دوسامانه می خواهند به آن برسند شفافیت فروشگاهی ومالی اصناف است. گزارش خبرنگار اخبارصنفی حاکیست که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نامه ای از دفتر خدمات عمومی وتجارت وزارت صمت به اتاق اصناف ایران ارسال شد […]