تاریخ : شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024

#بیت‌المال #قانون #مالیات #اصناف #دادستان #رانت

۰۸تیر
نسیم بهاری تخلفات صدگانه یک واحدصنفی؛ پشت پرده تخلفات کیست؟
تخلفات متعدد یک واحدصنفی در حوزه اجتماعی واقتصادی ومالیاتی

نسیم بهاری تخلفات صدگانه یک واحدصنفی؛ پشت پرده تخلفات کیست؟

یک واحدصنفی معروف درتهران با بیش از 70 پرونده قضایی رکورد تخلف واحدصنفی پردرآمد وپرداخت کمترین میزان مالیاتی را شکسته است وهمچنان برمیزان تخلفات وشکایاتش افزوده می شود. آیا این واحدصنفی فرار مالیاتی وپولشویی هم دارد؟