تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 19 June , 2024
6
آیا در اصناف امضای طلایی وجوددارد؟(قسمت اول)

آقای مفتح تحویل بگیر؛ آقایان درخواست تعویق شش ماه انتخابات اتاق اصناف در کشور کردند

  • کد خبر : 837
  • ۳۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴
آقای مفتح تحویل بگیر؛ آقایان درخواست تعویق شش ماه انتخابات اتاق اصناف در کشور کردند
دومین در خواست لغو برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور برای مدت شش ماه از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال شده است.اما آیا اگر نویسنده نامه همراه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ازقبل با قائم مقام وزیر صمت به صورت تلویحی مطرح نکرده و موافقت ضمنی را نگرفته باشد چنین نامه ای بنویسدکه تمام وظایف انجام نشده اتاق اصناف ایران را بهانه تعویق انتخابات کرده است ؟ آیا قائم مقام وزیر صمت و رئیس دبیرخانه هیات عالی نظارت توان مقابله با خواست های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را دارند ومی توانند انتخابات اتاق اصناف کشور را سر وقت برگزار کنند؟

دومین در خواست لغو برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور برای مدت شش ماه از سوی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال شده است.اما آیا اگر نویسنده نامه همراه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ازقبل با قائم مقام وزیر صمت به صورت تلویحی مطرح نکرده و موافقت ضمنی را نگرفته باشد چنین نامه ای بنویسدکه تمام وظایف انجام نشده اتاق اصناف ایران را بهانه تعویق انتخابات کرده است ؟ آیا قائم مقام وزیر صمت و رئیس دبیرخانه هیات عالی نظارت توان مقابله با خواست های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را دارند ومی توانند انتخابات اتاق اصناف کشور را سر وقت برگزار کنند؟
براساس این گزارش جلال الدین محمد شکریه نایب رئیسه چندین دوره شوررای عالی اصناف کشور گذشته ونایب رئیس اول هیات رئیسه دودوره گذشته اتاق اصناف دریک نامه بسیاربسیار جالب توجه برای رسانه ها ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وقوه قضائیه و دولت سیزدهم درخواست کرده است که انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف کشوررا برای مدت۶ماه برگزار نکنند.
وی این نامه را خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران ورئیس دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشور نوشته است. در نامه نایب رئیس اول اتاق اصناف به مواردی اشاره شد که بایدبه طور قطع هیات رئیسه اتاق اصناف ایران وشخص نویسنده نامه خودش هم آنرا اجرا می کرد . حالا خودش ودوستان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اکثریت اتاق اصناف در کشور انجام ندادند وانتخابات اتحادیه های خودشان و اکثریت دوستانشان را برگزار نکردند زیرا مشمول تبصره یک ماده ۲۲ بودند وباید اتحادیه واتاق اصناف شهر واتاق اصناف ایران را تحویل می دادند دریک اقدام فرار به جلو خواستار تعویق انتخابات شدند.
در این نامه عدم همکاری سامانه ساران با اتاق اصناف درکشور و قطع بودن سامانه ایرانیان اصناف را بهانه کردند ومی گویند نمی توانستیم ونمی توانیم انتخابا ت را اطلاع رسانی وبه موقع برگزار کنیم. اگر فردی در حوزه اصناف فقط یک ماه کار کرده باشد می داند که طبق قانون مسئول پرداخت هزینه سامانه ایرانینان اصناف هیات رئیسه اتاق اصناف ایران است. آیا شما به وطیفه خودتان به موقع عمل کردید؟ دربیش از یکسال گذشته چرا اعتراض نکردید؟ آیا تمام این ترفندهای تان با همکاری مشاور اعظم هماهنگ شده است؟
در خصوص سامانه ساران که درسال ۹۵ و با ترک تشریفات توسط آقایان هاشمی رئیس اتاق اصناف وقت وفعلی شیراز و دبیرکل اتاق اصناف ایران ورویس وقت مرکز اصناف آقای امانت مشغول بکار شد وپشت پرده انها به زودی گزارش مفصلی خواهیم نوشت که چطور می شود یک فرد امریکایی وایرانی تمام اصلاعات ریز اصناف را درطور این سالها در اختیار داشته است.
اما فعلا هیا ت رئیسه وشخص نویسنده نامه پاسخ دهد که سامانه ساران فقط برای اتحادیه های که ادغام کردند تا انتخابات را مهندسی کنند همکاری نمی کند زیرا درتاریخ ۱۸ فروردین دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه زده است هرگونه ادغام والحاق رسته برای جلوگیری ازمهندسی انتخابات به بعداز انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور موکول شود وسامانه ساران برای این قبیل انتخابات باز نیست که باید ازاین منظر به رئیس دبیرخانه هیات عالی نظارت مدل هم اعطا شود زیرا معلوم است دقیقا به هدف زد ومانع مهندسی انتخابات تاالان شده است که به شما فشار آمدهاست. اگر هم غیرازاین موارد کاستی دیگری در ساران می بنید مقصر خودتان هستید که فریادهای مدیران اجرایی را نشنیده گرفتید حالا آنرا دستاویزی برای تعویق انتخابات راردادید؟
تازه اگر دکتر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود کسب وکار ها ومجری قانون تهسیل صدور پروانه کسب نبود که شما سامانه ایرانیان اصناف را رهاکرده بود. حالا یادتان افتاد سامانه ایرانیان اصناف مشکل دارد. شب بخیر. خداقوت دلاوران.
کرونا اگر مردم برای مردم مرگ وفشار اقتصادی وخاطرات تلخ داشت برای اکثریت روسای اتحادیه های صنفی و اکثریت هیات رئیسه اتاق اصناف کشور وهمه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نون وآب داشت. نون داشت چون دراین وضعیت اقتصادی که مردم به زور شکم بچه هایشان را سیر می کنند شما ازجیب همه متصدیان واحدصنفی برای خودتان حقوق و مزایا و پاداش آنچنانی گرفتید و می گیرد. سفرهایتان به کشور های امریکا واروپا وجنوب شرق آسیا به راه است. آب دارد چون به صندلی ریاست چسبیده هستید و از این طریق آبرو اعتبارتان پابرجاست. بیمه تامین اجتماعی شما واعضای خانواده هم که هست تاگرانی دارو وگرانی مشکلات اقتصادی واجاره خانه را لمس نکردید ونمی کنید. معلوم است نگذارید انتخابات اتحادیه واتاق اصناف برگزار شود. شما را اگر آقای مفتح حمایت نمی کرد آیا بازهم چنین نامه ای می نوشتید ؟اصلا آیا الان رئیس اتحادیه واتاق اصناف بودید که نامه بزنید؟.
شما با کرونا و نامه آقای مفتح درتاریخ ۶مردادماه سال گذشته برای خودتان رستم اصناف شدید و حالا آقای مفتح شاید ازشما حساب می برد وشاید می ترسد این رستم هارا چگونه اجازه خروج بدهد؟ وگرنه با وجودی که همه تخلفات محرز در نامه نوشته شده مربوط به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران است چون هیات رئیسه تصویب می کند رئیس چکارکند چرا باید مفتح با هر درخواست شما موافقت کند؟ از حضور فردی خاص در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اجرای قانون هراسی وجود دارد؟ چرا با هرنامه هیات رئیسه با علم به اینکه مخالف قانون نظام صنفی ومصلحت اصناف است به خاطر هیات رئیسه اتاق اصناف موافقت می کند؟
همه بهانه های که درنامه برشمردید کاملا برعهده خودتان است واجرا نمی کنید وگرنه آقای بنانژاد از مشهد ازتاریخ مهرماه سال ۹۸ تاالان بدون برگزار ی انتخابات عضو هیات رئیسه است آیا اصلا اون موقع کرونا بود؟ آیا هیچ یک از بهانه های که برشمردید آن موقع وجود داشت؟ آقای جهانگیری از اصفهان چندساله از انتخاباتش گذشته است؟ آقای ممبینی از اهواز که رئیس اتاق اصناف ایران است وباید خودش قانون مدار ومجری قانون نظام صنفی باشد چند ساله از انتخاباتش گذشته است وبدون اعتبارنامه در این سمت نشسته است؟ آیا شما روسا ی اتحادیه صنفی که خودتان به خوبی می دانید غیر قانونی برروی صندلی نشسته اید وبا درآمدی که دارید برای خانواده خودتان خرج می کنید وحتما نماز هم می خوانید آیا می دانید مردم از شما ناراضی هستند وپولی که شما به خانه می برید قانونی نیست و حق الناس است و با این درآمد نماز می خوانید. چرا کم کاری های خودتان را بهانه برای تعویق انتخابات کردید؟

واما آقای مفتح
شاید بگویید که دراین نامه که نامی از آقای مفتح قائم مقام وزیر صمت برده نشد پس چرا اول اخر این یدداشت به مفتح پرداخته شد. علت دارد .
مهمترین علتش این است که مفتح قائم قمام وزیر صمت تصمیم ساز و تصمیم گیر اصلی در خصوص هرنامه ای در حوزه اصناف است دبیرخانه نمی تواند بدون هماهنگی واجازه ایشان اقدامی بکند. همچنین آقای مفتح روسای اتحادیه ها ورسوای اتاق اصناف وهیات رئیسه اتاق اصناف ایران که مشمول تبصره یک ماده ۲۲ هستند را رستم اصناف کرد وحالا هم نمی تواند نامه ای را امضا کند که کوچکترین خللی به جایگاه رستم های اصناف ایجاد کند.
آقای مفتح تحویل بگیر. بای ددر روز ۶مردادماه سال قبل که به خاطر جلوگیری از آمدن یک نفر با اجرای قانون به بدنه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به طور غیر قانونی از قانون شرکت تعاونی در اصناف استفاده کردید فکر امروز می کردید که با این نامه ها وبا این اقدامات اگر مشکل امنیتی در بازار واصناف ایجاد شود چه کسی پاسخگوست؟ چرا یکبار از خودتان نمی پرسید در اصناف چه خبراست که اینها با چنگ ودندان وبه هرنحوی شده نمی خواهند از اصناف بروند؟ مگر چند سال دیگر می خواهند رئیس باشند از چه چیزی هراس دارند؟ از افشای مبالغ هنگفت در حسابهای مخفی هراس دارند؟ از پرداخت حقوق نجومی به مشاور اعظم ودیگر مشاوران وخدم حشم هراس دارند؟اگر هراس ندارند اطلاع رسانی کنید و گزارش عملکرد بدهید در ازای پولی که از جیب تک تک متصدیان صنفی گرفتید چه کرده اند؟ هرچند که می دانیم شما با ارتباطات کامل وصمیمانه ای که با مشاور اعظم بازنشسته دولت ودوست صمیم اتان در هیات رئییسه اتاق اصناف ایران دارید از اینها مطلع هستید ولی دلیل سکوت شما برای مردم قابل هضم نیست؟ دلیل موافقت های شما با همه درخواست های هیا ت رئیسه اتاق اصنا ف ایران برای مردم وآگاهان صنفی قابل هضم نیست؟
آقای مفتح اگر هیا ت رئیسه اتاق اصناف ایران وکل کشور ادعا دارند که در سمت ریاست وعضویت در هیات رئیسه هیچ منفعت مالی ندارند اگر جرات دارند اگر از مردم نمی ترسند فیش حقوقی و تمام اسناد مربوط به دریافتی در قالب حقوق وپاداش ومزایا وسفرهایی که به بهانه تحقیق وپژوهش به کشورهای امریکایی واروپایی وجنوب شرق آسیا رفتند را بدهند رسانه ای کنیم؟
این مطلب ادامه دارد.

لینک کوتاه : https://akhbaresenfi.ir/?p=837

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.