تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024

پروانه کسب

۲۳اردیبهشت
درج نام عجیب پای پروانه کسب صادره در سامانه نوین اصناف
هردم ازین باغ خبری می رسد

درج نام عجیب پای پروانه کسب صادره در سامانه نوین اصناف

اخبار صنفی- سامانه نوین اصناف پای صدور پروانه کسب یک اتحادیه در تهران نام فردی را به عنوان رییس اتحادیه قید کرد که چنین فردی وجود خارجی ندارد. براساس سندی که به اخبار صنفی رسیده است فردی از اتحادیه کله پاچه تهران با ارائه اسناد و مدارک درخواست پروانه کسب کرده است سامانه نوین اصناف […]